Історія та теорія соціальної роботи : робоча програма

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Робоча програма "Історія та теорія соціальної роботи" для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота освітньої програми "Соціальна робота та соціальна педагогіка".
Опис
The work program "History and theory of social work" for applicants of the first (bachelor) level of higher education specialty 231 Social work of the educational program "Social work and social pedagogy."
Ключові слова
соціальна допомога, підтримка нуждених, державна опіка, еволюція соціальної роботи, моделі соціальної роботи, social assistance, support for the needy, state care, models of social work
Бібліографічний опис
Захарова Н. М. Історія та теорія соціальної роботи : робоча програма для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота освітньої програми "Соціальна робота та соціальна педагогіка". - Запоріжжя, 2023. - 28 с.