Implementation of the kanban methodology in the teaching of web technologies for senior students

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Katowice : Publishing House of Katowice School of Technology
Анотація
Бурхливий зріст можливостей, що надають інформаційні технології, має значний вплив на освіту, зокрема, дистанційну, яка в сучасних умовах набула особливої актуальності. Вимушений перехід до віддаленого навчання відбувся ще у 2020 році, у зв’язку з пандемією COVID-19, і продовжився через повномасштабне вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року. В обставинах військової агресії, усвідомлюючи надзвичайну важливість надання повноцінної освіти та всебічної підтримки дітям – майбутнім гідним представникам української нації, педагоги продовжують пошук нових засобів передачі знань та формування компетентностей, новітніх методів навчання і виховання учнів, чимало з яких постраждали внаслідок війни, таким чином об’єднуючись у свій «освітній фронт». Сьогодні успішний випускник закладу середньої освіти – це високоосвічена, всебічно розвинена особистість, яка здатна до творчого мислення, самостійного вирішення проблем, вирішення нестандартних завдань, готова до командної взаємодії та продуктивної співпраці. Здатність учня адаптуватися до змін у навколишньому світі, швидко вчитися та освоювати нові вміння та навички робить його в майбутньому конкурентоспроможним на ринку праці. Саме це робить ідею навчання впродовж життя або вміння вчитися однією з ключових компетентностей, якими має володіти випускник для того, щоб знайти шлях до самовираження та успішної реалізації себе в житті. Формування навичок навчання впродовж життя відбувається за підтримки мотивації до постійного навчання, забезпечення доступу до навчання представникам усіх поколінь, використання різних стилів навчання та інновацій у навчально-виховному процесі, використання особистісно-орієнтованих інструментів навчання.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Implementation of the kanban methodology in the teaching of web technologies for senior students / Shchetynina, O., Horbatiuk, L., Alieksieieva, H. & Kravchenko, N. // Modern technologies for solving actual society's problems : monograph / edited by Oleksandr Nestorenko and Iryna Ostopolets. - Katowice : Publishing House of Katowice School of Technology, 2022. - Р. 171-180.
Зібрання