Раннє втручання як новостворена послуга центру соціальних служб у контексті комплексного підходу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
У кваліфікаційній роботі визначено стан, відправні положення досліджуваної проблеми в теорії та практиці соціальної роботи; проаналізувано закордонний та вітчизняний досвід функціонування служб раннього втручання; дослідженно законодавчі та практичні підстави організації новоствореної послуги раннього втручання в закладах відомчого підпорядкування; розроблено інтенсив-програму навчання фахівців для надання комплексної послуги раннього втручання в умовах центру соціальних служб м. Селидове Донецької області.
Опис
The qualification work defines the state, the starting points of the problem under study in the theory and practice of social work; foreign and domestic experience of functioning of early intervention services was analyzed; the legislative and practical grounds for organizing the newly created early intervention service in institutions of departmental subordination were studied; an intensive training program was developed to provide a comprehensive early intervention service in the conditions of the center of social services in Selidovo, Donetsk region.
Ключові слова
раннє втручання, діти з порушенням розвитку, функціональне відділення раннього втручання, early intervention, children with developmental disorders, functional department of early intervention
Бібліографічний опис
Гапоненко К. Раннє втручання як новостворена послуга центру соціальних служб у контексті комплексного підходу : кваліфікаційна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 231 Соціальна робота / наук. кер. Н. М. Захарова. – БДПУ, 2023. – 109 с.