Основні напрями дослідження неофраземіки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Стаття присвячена напрямам дослідження фразеологічних інновацій у сучасному мовознавстві. Виділяються основні фактори розвитку досліджуваного рівня мовної підсистеми.
The article is devoted to the researches of phraseological innovations in modern linguistics. The main factors of development of the studied level of the language subsystem are singled out.
Опис
Ключові слова
Фразеологія, неофразеологія, фразеологічні інновації, неологізми, трансформації
Бібліографічний опис
Пашинська Л. Основні напрями дослідження неофраземіки / Людмила Пашинська // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – Вип. 15. – С. 24–30.
Зібрання