Країнознавство Великої Британії і США : силабус навчальної дисципліни за освітньою програмою «Середня освіта (англійська мова та література)» на 2023-2024 н.р. (1 курс)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет,
Анотація
Метою курсу є формування соціокультурної обізнаності здобувачів вищої освіти щодо економіко-географічних, історичних, культурних, політичних аспектів та системи освіти Великої Британії та США. Предметом навчальної дисципліни є географічні, історичні, політичні, економічні, культурні особливості розвитку Великої Британії та США. У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти буде знати: основні етапи історичного розвитку Великої Британії і США; відомості про географічне положення, адміністративно-політичний устрій Великої Британії і США; стан економіки, природні багатства, грошову систему країн; розвиток культури, літератури, її найвідоміших представників; систему освіти у Великої Британії і США; найбільш відомі науково-культурні центри; традиції і звичаї народів, особливості національного характеру; про життя молоді (уподобання та розваги), національні види спорту.
Опис
Ключові слова
національний характер, стереотип, культура, історія, географія, політичний устрій, релігія
Бібліографічний опис