Естетичне виховання здобувачів початкової освіти за рахунок поєднання мистецтва та можливостей комп’ютерної графіки, технології мультимедіа

dc.contributor.authorКачерова, Ольга Георгіївнаuk
dc.contributor.authorФатьянова, Тетянаuk
dc.date.accessioned2023-10-09T07:00:22Z
dc.date.available2023-10-09T07:00:22Z
dc.date.issued2022
dc.descriptionThe article deals with the role of aesthetic education in the formation of the personality of primary school students through the combination of art and computer graphics, multimedia technology. The essence of the concept of "aesthetic education" is revealed, which is perceived as a system of measures invested in the development and improvement of the human ability to perceive, correctly, understand, appreciate and create the beautiful, sublime in life and art. The study found that aesthetic education, which combines art and computer capabilities, is interpreted as a purposeful process of forming an aesthetic attitude to the phenomena of reality by influencing the aesthetic qualities of computer graphics. The authors reviewed and analyzed the stages of human development in the framework of continuous artistic development. Thus, it was determined that one of the leading and important stages of aesthetic education, at which students for the first time consciously combine art and the possibilities of computer graphics, multimedia technologies is the third stage, which is associated with schooling. Based on the analysis, it can be argued that computer capabilities are used little within the artistic educational field in primary school and there is an urgent problem in the application of elements of computer graphics, multimedia technologies. The sphere of computer technologies today has a huge technical and software potential. It is determined that for the purposes of aesthetic education of students it is necessary to consciously select the means and programs that allow to realize their own educational tasks. The role of the teacher and the advantages of introducing computer technologies into the educational process of art lessons are revealed. Examples of combining art and the possibilities of computer graphics, multimedia technology are given, which will be appropriate when conducting lessons of artistic and aesthetic cycle.en
dc.description.abstractУ статті розглядається роль естетичного виховання у формуванні особистості здобувачів початкової осві-ти за рахунок поєднання мистецтва та можливостей комп’ютерної графіки, технології мультимедіа. Розкрито сутність поняття «естетичне виховання», яке сприймається як система заходів, вкладених у вироблення і вдо-сконалення у людині здатності сприймати, правильно, розуміти, цінувати і створювати прекрасне, піднесене у житті й мистецтві. У ході дослідження встановлено, що естетичне виховання, що поєднує у собі мистецтво та комп’ютерні можливості трактується, як цілеспрямований процес формування в особистості естетичного ставлення до явищ дійсності за допомогою впливу на естетичні якості засобами комп'ютерної графіки. Автора-ми розглянуто та проаналізовано етапи розвитку людини, в рамках постійного безперервного мистецького роз-витку. Так, було визначено, що одним з провідних і важливим етапом естетичного виховання, на якому здобувачі освіти вперше осмислено поєднують мистецтво та можливості комп’ютерної графіки, технологій мультимедіа є – третій етап, що пов'язаний з навчанням у школі. На основі аналізу можна стверджувати, що комп’ютерні можливості використовуються мало в рамках мистецької освітньої галузі в початковій школі і є нагальна про-блема в застосуванні елементів комп’ютерної графіки, технологій мультимедіа. Сфера комп'ютерних техноло-гій сьогодні має величезний технічний і програмний потенціал. Визначено, що для цілей естетичної освіти учнів необхідний свідомий відбір коштів та програм, що дозволяють реалізовувати власні освітні завдання. Виявлено роль вчителя та переваги впровадження комп’ютерних технологій в освітній процес уроків мистецтва. Наве-дено приклади поєднання мистецтва та можливостей комп’ютерної графіки, технології мультимедіа, що буде доцільним при проведені уроків художньо-естетичного циклу.uk
dc.identifier.citationКачерова О. Естетичне виховання здобувачів початкової освіти за рахунок поєднання мистецтва та можливостей комп’ютерної графіки, технології мультимедіа / О. Качерова , Т. Фатьянова. - Acta Paedagogica Volynienses, 2022. - Вип. 6. - С. 30-35.uk
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.32782/apv/2022.6.5.
dc.identifier.urihttps://dspace.bdpu.org.ua/handle/123456789/1373
dc.language.isouk
dc.publisherActa Paedagogiсa Volyniensesen
dc.relation.ispartofseries6
dc.subjectестетичне вихованняuk
dc.subjectмистецтвоuk
dc.subjectкомп’ютерна графікаuk
dc.subjectмультимедіаuk
dc.subjectестетична культураuk
dc.subjectaesthetic educationen
dc.subjectarten
dc.subjectcomputer graphicsen
dc.subjectmultimediaen
dc.subjectaesthetic cultureen
dc.subjectprimary educationen
dc.titleЕстетичне виховання здобувачів початкової освіти за рахунок поєднання мистецтва та можливостей комп’ютерної графіки, технології мультимедіаuk
dc.typeArticleen
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
aesthetic-education.pdf
Розмір:
294.2 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис:
Зібрання