The сorrelation between adjoining constructions and composite sentences at different syntactic levels

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Berdyansk State Pedagogical University
Анотація
The paper focuses on similar and distinctive, obligatory and optional peculiarities of the formal organization of adjoining constructions and composite sentences. The classification of adjoined parts in adjoining constructions is expanded. Structurally, the adjoining constructions and composite sentences are considered to be equivalent units at different syntactic levels.
Опис
У роботі розглянуті схожі й відмінні, облігаторні й факультативні риси формальної організації приєднувальних конструкцій і складних речень. Розширена класифікація приєднувальних частин у приєднувальних конструкціях, запропоновані критерії відмежування приєднувальних конструкцій від інших складних синтаксичних одиниць. Зроблено висновок про еквівалентність різнорівневих одиниць – приєднувальних конструкцій і складних речень – з погляду їх стройових основ.
Ключові слова
adjoining construction, base utterance, adjoining conjunction, composite sentence, приєднувальна конструкція, базове висловлення, приєднувальна частина, приєднувальний сполучниковий засіб, складне речення
Бібліографічний опис
Bohdan V. V. The сorrelation between adjoining constructions and composite sentences at different syntactic levels / V. V. Bohdan // Актуальні проблеми іноземної філології : лінгвістика та літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип. 8, ч. 2. – С. 52–59.
Зібрання