Ефективна таргетована реклама: маркетинг сучасності для освітнього сектору

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Комун. закл. "Харків. гуманіт.-пед. акад." Харків. обл. ради. – Харків: Основа
Анотація
У 21-му столітті, епоху заглибленого цифрового проникнення в усі сфери життя, таргетована реклама стає необхідним та впливовим інструментом маркетингу. Мета дослідження полягає в ретельному аналізі та оцінці ефективності впровадження таргетованої реклами в умовах пандемій та воєнного стану в Україні та спрямована на визначення оптимальних стратегій використання цього маркетингового інструменту для привертання та утримання цільової аудиторії в онлайн навчальному середовищі, а також на аналіз впливу на якість навчання та загальну ефективність освітнього процесу. Стаття розглядає роль та важливість таргетованої реклами в сучасному маркетингу з фокусом на освітній сектор. Вона пропонує детальний огляд особливостей маркетингу в сфері освіти та розкриває, як таргетована реклама допомагає університетам привертати студентів. Також розглядаються методи визначення та аналізу цільової аудиторії, а також вибір оптимальних платформ та інструментів для проведення рекламних кампаній. Наведено основні переваги таргетованої реклами: підвищення ймовірності конверсії (від перегляду до дії); оптимізацію витрат на рекламу; покращення актуальності повідомлень для цільової аудиторії. У статті надаються стратегії розробки ефективних таргетованих рекламних кампаній, а також методи оцінки їхньої ефективності та важливі метрики для університетів. Крім того, розглядається успішний кейс-стаді конкретної рекламної кампанії університету, а також надаються рекомендації щодо оптимізації таргетованих рекламних кампаній. Наведено практичні рекомендації щодо налаштування таргету через додаток АдсМенеджер. Описано необхідність використання соціальних мереж, які стали неодмінною складовою нашого повсякденного життя. Таргетована реклама, як ефективний інструмент маркетингу, надає можливість точного визначення цільової аудиторії за різними параметрами. Завдяки аналітичним інструментам цифрового маркетингу компанії мають можливість вимірювати ефективність своїх рекламних кампаній та отримувати звіти. Таким чином, таргетована реклама виступає ключовим інструментом цифрового маркетингу, що дозволяє максимально використовувати потенціал Інтернету для просування продуктів та послуг у 21-му столітті. Авторами доведено, що таргетована реклама використовує штучний інтелект для точного наведення на потенційних клієнтів. Це сприяє підвищенню конверсії, оптимізації рекламних витрат та покращенню актуальності повідомлень для аудиторії
Опис
Ключові слова
таргетована реклама, маркетинг в освіті, вища освіта, цільова аудиторія, стратегії таргетованої реклами, вимірювання ефективності, кейс-стаді
Бібліографічний опис
Алєксєєва Г. М., Остенда А., Кравченко Н. В., Антоненко О. В., Овсянніков О. С. (2023). Ефективна таргетована реклама: маркетинг сучасності для освітнього сектору. Наукові записки кафедри педагогіки : зб. наук. пр. / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Комун. закл. "Харків. гуманіт.-пед. акад." Харків. обл. ради. Харків : Основа, 2023. Вип. 53. С. 6–16.
Зібрання