Наукові дослідження та навчання у вищій школі в дистанційному форматі як необхідність в складних для країни умовах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті проведено оцінку застосування науково-дослідної діяльності та навчання у вищій школі в дистанційному форматі й доведено їх необхідність у складних для країни умовах. Зазначено основні методи та методики дослідження. Проаналізовано погляди й точки зору сучасних науковців щодо дистанційного навчання та освіти, їх практичного застосування. Для переконання практичності в науковій статті описано проведену експериментальну роботу у вигляді онлайн опитування серед фахівців першого та четвертого курсів, котрі навчаються за спеціальністю «Агрономія» та «Екологія». За результатами експерименту зроблено акцент на основні форми науково-дослідної діяльності здобувачів закладів вищої освіти. У вищій школі дистанційна форма навчання побудована на раціонально підібраних методах, інформаційних технологіях, принципах навчання тощо. У практичному застосуванні вони виступають як форми та методи організації навчальної й наукової діяльності. Схарактеризовано основні методи: метод індивідуалізованого навчання, метод проблемного викладу навчального матеріалу, дослідницький метод, метод проєктів. Внесено пропозиції щодо використання в освітньому процесі інноваційних та індивідуальних ігор, ділових ігор, проблемно-орієнтованих ігор, моделювання ситуацій. У статті відмічаються основні завдання, котрі вирішуються завдяки запровадженню дистанційної форми навчання й освіти у вищій школі, а також перелік можливостей, які можна отримати в кінцевому результаті. Наголошено на необхідності мотивації, що стимулює здобувача освіти до позитивної дії в науково-освітньому процесі та в подальшому розвитку його як фахівця. Відмічено важливість форми зворотного зв’язку від здобувачів та роль викладача в керівництві науковою діяльністю. Зроблений висновок, що дистанційний формат наукових досліджень та навчання в закладах вищої освіти цільовими пристосуваннями відрізняється від традиційного, паралельно з тим він має майбутнє в системі освіти, але не повинен замінювати традиційну освіту.
Опис
Ключові слова
Дистанційний формат, наукові дослідження, навчання, здобувачі освіти, науково-дослідна робота
Бібліографічний опис
Коробчук Л. Наукові дослідження та навчання у вищій школі в дистанційному форматі як необхідність в складних для країни умовах / Людмила Коробчук // Наукові записки БДПУ. Сер.: Педагогічні науки. – 2022. – Вип. 1. – С. 157–165.
Зібрання