Особливості формування комунікативної компетентності в учнів молодшого шкільного віку в умовах НУШ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні
Анотація
В сучасних умовах розвитку української держави вкрай важливою стає проблема формування комунікативної компетентності молодого покоління. Сьогодні заклад загальної середньої освіти покликаний забезпечити формування і розвиток інтелектуальної, творчої та ініціативної особистості, здатної жити у принципово нових умовах, реалізувати себе в житті, бути успішною і сприяти розвитку суспільства. Отже, педагог має не лише дати учням певний обсяг знань, але й сформувати людину, здатну до мобільності, швидкої зміни соціальних ролей, творчо мислити, приймати рішення, мати свою позицію, брати на себе відповідальність, адаптуватися до умов життя, тобто бути комунікативно компетентною.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Лесик А. Особливості формування комунікативної компетентності в учнів молодшого шкільного віку в умовах НУШ / А.Лесик // Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (16 вересня 2020 р., БДПУ) /за ред. проф. Л. Коваль, А. Крамаренко, доц. О. Попової та ін. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2020. – С. 128–130.