Дидактичні основи підготовки майбутніх учителів початкової школи до забезпечення безперервності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Наукове фахове видання Класичного приватного університету
Анотація
Статтю присвячено дослідженню проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації безперервної освіти учнів 1-4 класів. На основі результатів наукових досліджень провідних учених визначено, що готовність майбутнього вчителя до забезпечення безперервності є інтегральним особистісним утворенням і включає отимальну суму знань, необхідну систему вмінь, психологічну установку на досягнення поставленої мети, мотиви, задатки, особистісні якості, що відповідають вимогам до такого виду діяльності. У статті вказано, що одниим зі способів підготовки студентів до організації безперервної освіти учнів може стати спеціальна технологія, яка передбачає ознайомлення майбутніх педагогів з особливостями початкової освіти, її роллю в забезпеченні безперервної освіти особистості.
Опис
Ключові слова
безперервна освіта, дидактичні принципи, наступність, перспективність, готовність майбутніх педагогів
Бібліографічний опис
Чемоніна Л. В. Дидактичні основи підготовки майбутніх учителів початкової школи до забезпечення безперервності / Л. В.Чемоніна // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. - 2015. - Вип. № 44 (97). - С. 403-409.
Зібрання