Історія України: силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік для ОП «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, друга – німецька)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський Державний Педагогічний Університет
Анотація
Метою курсу є опанування історичними знаннями, закономірностями історичного розвитку, ознайомлення з новими підходами до історичної освіти в умовах багатокультурного середовища; актуалізація, систематизація та поглиблення історичних знань. Предметом навчальної дисципліни є вивчення виникнення й розвитку людського суспільства на українських землях від найдавніших часів до сьогодення; аналіз культури українського народу, економічних відносин, політичних інститутів на терені сучасної України, визначення ролі та місця визначних історичних діячів у розбудові української державності.
Опис
Ключові слова
історія, національна культура, Київська держава, національно-визвольна війна, «Просвіти», українізація, тоталітарна система
Бібліографічний опис
Антощак М. М. Історія України : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік для ОП «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, друга – німецька). ‒ Запоріжжя : БДПУ, 2024. - 6 с.