Методичні рекомендації до написання, оформлення і захисту курсових робіт з сучасних технологій викладання іноземних мов

Ескіз недоступний
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
У методичних рекомендаціях даються відповіді на загальні питання щодо написання курсової роботи, характеризуються структурні елементи, правила цитування та посилання на використану літературу, особливості офрмлення основної частини курсової роботи та додатків до неї, окреслюються технічні вимоги до такого типу текстів, описується процедура захисту курсової роботи та критерії оцінювання. Видання адресоване здобувачам вищої освіти, які пишуть курсову роботу з сучасних технологій викладання іноземних мов, науковим керівникам
Опис
Ключові слова
Захист курсової роботи, правила цитування, посилання на використану літературу
Бібліографічний опис
Глазкова І. Я. Методичні рекомендації до написання, оформлення і захисту курсових робіт з сучасних технологій викладання іноземних мов : для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта, предметною спеціальністю 014.021 англійська мова і література, освітньо-професійної програми «Середня освіта (Мова і література (англійська))» / І. Я. Глазкова. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – 57 с.