Цифровий сторітелінг у навчанні англійської мови здобувачів вищої освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Стаття присвячена методу цифрового сторітелінгу в навчанні іноземної (англійської) мови здобувачів закладів вищої освіти, застосування якого підвищує ефективність формування в них насамперед комунікативної компетентності, а також навичок співпраці, спілкування, креативності, цифрової грамотності, мотивує до навчання та сприяє більшій впевненості як користувачів іноземної мови. Авторки проводять аналіз наукових джерел та розглядають цифровий сторітелінг як інноваційний педагогічний метод, наголошуючи на його відповідності до контексту цифрової трансформації освіти і науки, задекларованої Міністерством освіти і науки України у 2021 році, а також відзначають його переваги з-поміж інших методів навчання. Зокрема, значне полегшення процесу сприйняття інформації молоддю з кліповим мисленням, адже візуалізація інформації привертає їх увагу та формує інтерес до тієї чи іншої теми або й дисципліни загалом, чим варто викладачам скористатися як при роботі в аудиторії, так і при дистанційному або змішаному навчанні. Зазначено, що цифровий сторітелінг варто використовувати, якщо необхідно пояснити складну навчальну інформацію, наприклад, деякі граматичні явища, специфічні для англійської мови, що полегшує їх розуміння не носіями мови. При імплементації цифрового сторітелінгу в освітній процес авторки статті рекомендують використовувати розмаїття інструментів, якими є інфографіка, скрайбінг, ментальна мапа, комікси та різні типи відео (експлейнери, анімації), інтерактивні презентації тощо. Вибір інструмента залежить від теми і цілей заняття, контенту, креативності та технічних навичок викладача або здобувача при активному навчанні. У статті також подано два приклади використання методу цифрового сторітелінгу, за допомогою інфографіки і анімації (є у вільному доступі в мережі інтернет, чи створити власні за допомогою відповідного софту, онлайн платформ, як-от Canva) задля формування граматичної компетентності здобувачів вищої освіти при вивченні теми Third Conditional.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Салюк Б. Цифровий сторітелінг у навчанні англійської мови здобувачів вищої освіти / Богдана Салюк, Ірина Школа // Наукові записки БДПУ. Сер.: Педагогічні науки. – 2022. – Вип. 2. – С.375–384.
Зібрання