Романістика діаспори крізь призму жанру і стилю : рецензія на монографію Лущій Світлани «Романістика української діаспори 1960-х – 1980-х років: проблематика, жанрово-стильові парадигми» (Тернопіль, 2017)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Український літературний процес другої половини ХХ ст. посутньо вивчений у роботах науковців, попри це, романістика діаспори зазвичай залишається поза увагою літературознавців. Період 1960-1980-х років у материковій літературі позначений сплеском розвитку романних різновидів, про що завважили різні вчені, зокрема Н. Бернадська в роботі про жанр роману в українській літературі. У вступі розглянуто поняття “діаспора”, “еміграція” та “романістика діаспори”. Структура дослідження досить розлога, оскільки авторка прагнула дати характеристику розвитку української романістики в діаспорі, бо така праця наразі актуальна і новаторська. Романістика не відокремлюється авторкою, навпаки, постає як частина української еміграційної прози різних періодів (періоду 1945–1948 років, 1950-х, 1960-х–1980-х років). Світлана Лущій дуже вдало демонструє органічне поєднання традицій українського письменства і впливу зарубіжної культури, спираючись на думку І. Дзюби, що літературний процес ХХ століття слід розглядати як цілісну взаємодію обох літератур – материкової та діаспорної. Обгрунтовано обмеження матеріалу дослідження творами письменників, які опинилися в еміграції під час Другої світової війни. Важливим для літературознавчої науки стало й уведення в науковий обіг низки архівних матеріалів (епістолярій, спогади, автобіографії), програмних виступів письменників МУРу та “Слова”, літературно-критичних статей та інформативних повідомлень у періодиці.
Опис
Слушним є і висновок авторки, що більшість українських прозаїків “орієнтувалася насамперед на українську культуру, обертаючись у силовому полі національних проблем”, а домінуюча роль у жанровій ієрархії цих митців належить соціально-побутовим, соціально-психологічним, соціальним та історичним романам. Вдало використано порівняльний аспект у вивченні прози діаспори, що увиразнило багатогранність художнього світу романів, цінним є і додаток, який містить псевдоніми письменників діаспори. Загалом наукова праця Світлани Лущій “Романістика української діаспори 1960-х–1980-х років: проблематика, жанрово-стильові парадигми” заповнює лакуни в дослідженні української літератури ХХ ст. і уможливлює подальше поглиблене перепрочитання текстів, а також окреслює шляхи й перспективи наукової рецепції літератури діаспори. Текст монографії на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук стилістично вправний, науково обґрунтований, розкриває авторське бачення проблеми.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Новик О. Романістика діаспори крізь призму жанру і стилю : рецензія на монографію Лущій Світлани «Романістика української діаспори 1960-х – 1980-х років: проблематика, жанрово-стильові парадигми» (Тернопіль, 2017) / Ольга Новик // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Вип. 14. – С. 185–186.
Зібрання