Особливості ставлення молодших школярів до моральних норм поведінки: порівняльний аналіз

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
У статті розглянуто проблему мотивації до самовиховання у молодшому шкільному віці через взаємозв’язок пізнавального, емоційно-оцінювального та дієво-вольового структурних компонентів самовиховання. Представлені результати ставлення молодших школярів до моральних норм у експериментальній та контрольній групах.
Опис
The article examines the problem of motivation for self-education in primary school age due to the interrelationship of cognitive, emotional-evaluative and effective-volitional structural components of self-education. The results of the attitude of younger schoolchildren to moral standards in the experimental and control groups are presented.
Ключові слова
мотивація до самовиховання, молодший шкільний вік, моральні норми, motivation for self-education, lower school age, moral norms
Бібліографічний опис
Федорик В. В. Особливості ставлення молодших школярів до моральних норм поведінки: порівняльний аналіз / В. В. Федорик // Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку : ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція (22–23 квітня 2020 р., м. Бердянськ). – Бердянськ : БДПУ, 2020. – С. 128–129.