Інноваційні форми роботи вчителя початкової школи з батьками

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні
Анотація
У тексті розглядається роль сім'ї у розвитку особистості дитини та гарантуванні безпеки її взаємодії з оточуючим світом. Проаналізовано функції родини, визначено її відповідальність за формування світогляду, духовної культури та гармонізацію взаємин. Зроблено акцент на виховній функції сім'ї та розділі відповідальності за виховання з освітніми закладами. Висвітлено значення переходу дитини до школи, підкреслено важливість підтримки з боку дорослих у самовизначенні та самореалізації дитини. Автор зазначає, що співдружність між вчителем та батьками є важливою умовою для всебічного розвитку дитини. Робота аналізує сутність педагогічної взаємодії сім'ї та школи, наводить приклади ефективних форм співпраці. Завершуючи, підкреслено важливість відкритого та довірливого спілкування між сім'єю та вчителем для успішного розвитку дітей. Проаналізовано питання взаємодії вчителя початкової школи з батьками та використанню різноманітних форм цієї співпраці. Зроблено аналіз психологічно оптимального спілкування, висвітлено ключові ознаки ефективного взаємодії, такі як взаєморозуміння та взаємоприйняття. Акцентовано на важливості готовності до усвідомленого взаємопізнання та діалогічної стратегії спілкування. Описано форми роботи вчителів з батьками, вказано на різноманітність їх форматів та методик. Проаналізовано інноваційні методи у педагогічній взаємодії, такі як аналіз конкретних ситуацій, ігрове проєктування, інтенсивне навчання, що вводять нові підходи до співпраці з батьками. Зазначено важливість інформаційно-комунікативних технологій та їхню роль у підвищенні ефективності взаємодії, надаючи приклади таких технологій. Висунуто висновок, що правильно організована взаємодія засобами інновацій та сучасних технологій сприяє успішній співпраці між батьками та педагогами.
Опис
Ключові слова
Взаємодія, батьки, інновації, спілкування
Бібліографічний опис
Горецька О. В. Інноваційні форми роботи вчителя початкової школи з батьками / О. В. Горецька // Підготовка майбутніх педагогів у контексті впровадження Концепції Нової української школи : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (16 вересня 2021 р., Бердянський державний педагогічний університет) / за ред. проф. Л. Коваль, А. Крамаренко, доц. О. Попової та ін. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2021. – C. 49–53.