Силабус освітнього компонента «Нейрокорекція в інклюзивній освіті» за освітньою програмою «Спеціальна освіта» на 2023-2024 навчальний рік

Ескіз недоступний
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни є поглиблення знань студентів з логопедії та спеціальної психології та надання їм необхідних компетенцій для успішної роботи з особами, які потребують нейрологопедичної допомоги; формування цілісного (гештальтного) розуміння патологічних феноменів у межах мовленнєвої та інших вищих психічних функцій, що дозволить більш точно, всебічно і з урахуванням нових досягнень нейронаук зрозуміти причини порушень мовлення, а саме їх мозкових механізмів й визначити способи професійної допомоги дітям та дорослим. Предметом цієї дисципліни є вивчення мозкових механізмів, які лежать в основі розвитку і функціонування мовленнєвих та інших вищих психічних функцій, а також розробка та застосування методик нейрологопедичної допомоги для осіб з порушеннями в цих сферах; основних патологічних змін у мовленнєвих та суміжних процесах, зокрема, з урахуванням новітніх наукових досліджень та відкриттів у галузі нейронаук; педагогічних, психологічних та медичних аспектів діагностики, корекції та реабілітації осіб з порушеннями мовленнєвого розвитку в умовах інклюзивної освіти.
Опис
Ключові слова
нейрокорекція, інклюзія, спеціальна освіта
Бібліографічний опис