Економічна теорія і історія економіки : силабус навчальної дисципліни для здобувачів спеціальності 051 Економіка ОПП "Економіка бізнесу" 2023-2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Метою є поглиблене вивчення і творче осмислення етапів та напрямків розвитку економічної думки, формування знань і навичок про економічну систему суспільства, закони її функціонування і розвитку для розуміння чинників зародження, утвердження і напрямів розвитку сучасних соціально-економічних систем. Предметом є закономірності розвитку економічних систем, економічні закони та принципи їх функціонування, дії людей, спрямовані на ефективне господарювання за умов обмежених економічних і природних ресурсів, особливості функціонування ринку в Україні, сучасні процеси глобалізації економічного життя суспільства.
Опис
Ключові слова
економіка, потреба, засоби виробництва та праці, товар, попит,пропозиція, ціна ринок
Бібліографічний опис
Задворна О. В. Економічна теорія і історія економіки : силабус навчальної дисципліни для здобувачів спеціальності 051 Економіка ОПП "Економіка бізнесу" 2023-2024 навчальний рік. - Запоріжжя: БДПУ, 2023. - 4 с.