Класична механіка : силабус з дисципліни підготовки бакалаврів спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика і астрономія)

Ескіз недоступний
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Мета курсу: розкриття фізичних понять і означень величин, змісту моделей, законів, принципів, теорій, з яких формується цілісна сучасна фізична картина світу на основі вивчення класичної і сучасної механіки. Предмет курсу: система наукових, методологічних і світоглядних знань, що складає основу класичної механіки як фундаментальної фізичної теорії, яка досліджує природу і закономірності явищ руху (емпіричні факти, фізичні поняття, моделі, принципи, закони) та їх практичне застосування.
Опис
Ключові слова
матеріальна точка, радіус-вектор, швидкість, прискорення, шлях, переміщення, сила, робота, кінетична енергія, потенціальна енергія
Бібліографічний опис