Мікроекономіка : силабус навчальної дисципліни для здобувачів спеціальності 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок 2023-2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Метою навчальної дисципліни «Мікроекономіка» є формування «ринкової» психології учасника суспільного виробництва здатного на самостійну цивілізовану підприємницьку діяльність, або діяльною фахівця з економічних питань. Метою викладання мікроекономіки є формування ринково орієнтованого економічного світогляду і знань щодо методів прийняття оптимальних господарських рішень за наявних обмежених ресурсів та альтернативних методів їх використання. Предметом навчальної дисципліни є вивчення економічних відносин у процесі виробництва та мікрорівні, тобто вивчення економічних відносин між виробниками та споживачами, між підприємствами та постачальниками сировини та комплектуючих виробів, між підприємствами та державою з приводу оподаткування тощо.
Опис
Ключові слова
мікроекономіка, потреба, попит, пропозиція, ціна, витрати виробництва, виробнича функція, ринкові структури, ринок ресурсів
Бібліографічний опис
Мікроекономіка : силабус навчальної дисципліни для здобувачів спеціальності 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок 2023-2024 навчальний рік. - Запоріжжя: БДПУ, 2023. - 4 с.