Стилістичні засоби виразності на прикладі пісні «Натаха» рок-гурту «Жадан і собаки»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Полтава : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка»
Анотація
Твори художньої літератури мають свою специфічну лексику, для якої характерне яскраве стилістичне забарвлення. Художній твір є своєрідною авторською моделлю світу, за допомогою якої письменник несе свою функційну творчість. Проблема тексту досліджувалася як лінгвістами, так і психолінгвістами (Л. Булаховський, Ф. Бацевич, О. Селіванова та ін.). У лінгводидактиці також актуальною залишається проблема тексту, цьому присвячені праці С. Єрмоленко, Л. Златів, Л. Шиянюк, В. Мельничайка, М. Пентилюк та ін. У роботі розглянуто контекстуально-синонімічні засоби увиразнення мови (тропи) та лексико-синонімічні засоби в мовотворчості українського гурту «Жадан і собаки», а саме в пісні «Натаха» з першого студійного альбому гурту. Сергій Вікторович Жадан відомий, перш за все, як український поет і письменник. Його літературні твори відзначені багатьма національними та міжнародними нагородами, перекладені понад двадцятьма різними мовами. Як і художні твори Сергія Вікторовича, так і його пісні сповнені гострою сатирою, порушують серйозні соціальні та політичні теми, хоча є і місце пісням з ліричним баладним характером. Типовим для творчості Жадана й гурту в цілому є надмірне використання інвективної, нелітературної, просторічної лексики. ..
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Глазова С. Стилістичні засоби виразності на прикладі пісні «Натаха» рок-гурту «Жадан і собаки» / С. Глазова, Д. Скуратовська // Образне слово Луганщини : матеріали ХХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. імені Віктора Ужченка, присвяченої 160-річчю від дня народження українського вченого Бориса Грінченка (07 – 08 грудня 2023 р., м. Полтава) / за заг. ред. проф. А. В. Нікітіної ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Полтава : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2023. – Вип. 22. – С. 66–69.