Елементи комічного в сучасній українській антиутопії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті аналізуються елементи комічного, які притаманні сучасним українським антиутопіям. З’ясовано, що серед творів цього жанру з’явилися такі нові різновиди як роман-метафора та роман-пародія. Для творів першого різновиду характерна жорстка критика вад, притаманних сучасному українському суспільству, а тому найчастіше автори вдаються до іронії, сатири та гротеску (Т. Антипович, А. Чапай). Натомість для роману-пародії (О. Ірванець) характерна карнавалізації дійсності, яка не несе символічного навантаження, у таких творах засобами комічного є стьоб, кітч, бурлеск, травестія.
Опис
New varieties as novel-metaphor and novel-parody appear in modern Ukrainian fantastic prose. The novels of T. Antipovich and A. Chapai combine some common elements: the criticism of social defects, the blinkered views of a part of the citizens of the country, and the reluctance of these citizens to go out from their usual, even if frightful, world. The novel by O. Irvanets is a typical sample of the carnival postmodernism. Thus, in the modern Ukrainian dystopia, comic elements are used quite actively. Depending on the direction of the novel, it can be a hard satirical component, as well as an entertaining and gaming, which uses all the works of the postmodernism in the field of humor.
Ключові слова
Антиутопія, дистопія, роман-метафора, роман-пародія, сатира, іронія, гротеск, стьоб, кітч
Бібліографічний опис
Рябченко М. Елементи комічного в сучасній українській антиутопії / Марина Рябченко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Вип. 13. – С. 169–176.
Зібрання