Логопедія : силабус навчальної дисципліни 2022-2023 навчальний рік ОП «Логопедія. Спеціальна психологія»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ. Запоріжжя
Анотація
Мета курсу: озброєння здобувачів вищої освіти загальними та спеціальними компетентностями, формування уявлень про структуру порушеного мовленнєвого розвитку, про засоби попередження, виявлення та усунення різних мовленнєвих порушень у дітей та дорослих, що забезпечують повноцінний загальний особистісний розвиток, їх подальше успішне навчання та освіту. Предмет курсу - процес корекції мовленнєвих порушень.
Опис
Ключові слова
логопедія, порушення темпо-ритмічної сторони мовлення, заїкання, судоми, тахілалія, браділалія
Бібліографічний опис