«Пташині голоси» Дмитра Білоуса: своєрідність поетичного стилю

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Поетичний ідіолект називають одним із можливих станів системи поетичної мови – засвоєне індивідуумом реалізується в його творчості. В поетичному тексті мова як система максимально унаочнює свій потенціал – номінативний, виражальний, накопичувальний, виявляє свою динаміку та універсальність. Лінгвістичний аналіз поетичного метатексту дозволяє виокремити номінативні групи лексичних одиниць, які привносять у конкретний твір особливий смисловий і стилістичний ефект.
Опис
Ключові слова
мова, парадигма, своєрідність, творчість, лінгвістичний аспект, ідіолект, лінгвістика, мовно-поетичний феномен, стиль мовлення
Бібліографічний опис
Маховська С. В. «Пташині голоси» Дмитра Білоуса: своєрідність поетичного стилю / С. В. Маховська // Мова і соціум: етнокультурний аспект : матеріали IX Міжнародної наукової інтернет-конференції, (м. Бердянськ, 11 листопада 2022 р. ): зб. публікацій / гол. ред. С. Глазова. - Бердянськ : БДПУ, 2022. - С. 119-125.