Психологічний супровід формування професійної саморегуляції у майбутніх психологів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Габітус
Анотація
У статті розглянуто значення професійної саморегуляції в процесі підготовки майбутніх психологів. Викладено теоретичний аналіз досліджень науковців, які вивчали структуру та механізми саморегуляції, саморегуляцію поведінкових реакції людини, значення саморегуляції в професійному становленні особистості. Визначено, що саморегуляція в будь-яких її проявах має суттєвий вплив на формування цілісної, врівноваженої та цілеспрямованої особистості, яка здатна до самоконтролю, саморефлексії, самореалізації під час професійного становлення. Наведено результати дослідження стилю саморегуляції поведінки серед майбутніх психологів. Визначено загальний рівень прояву саморегуляції серед студентів-психологів, а також її компонентів, таких як планування, моделювання, програмування, оцінювання результатів, гнучкість та самостійність. Основна увага приділяється розкриттю специфіки впровадження психологічного супроводу в процесі формування професійної саморегуляції майбутніх психологів. Описано зміст інформаційно-методичної роботи з викладачами та кураторами, консультативно-просвітницької та корекційно-розвиткової роботи зі студентами-психологами. Зазначено алгоритм реалізації програми психологічного тренінгу «Саморегуляція: шлях до успіху», яка складається зі вступної, базової та заключної частин. До базової частини входять два блоки: перший стосується розвитку процесів саморегуляції, а другий – розвитку якостей особистості, що впливають на формування саморегуляції. Описано принцип проведення декількох вправ із кожної структурної частини психологічного тренінгу. Визначено завдання на перспективу, що полягає в ґрунтовному вивченні процесу професійної саморегуляції, а також її взаємозв’язок з індивідуально-типологічними властивостями особистості майбутнього психолога.
Опис
Ключові слова
саморегуляція, професійна саморегуляція, компоненти саморегуляції, психологічний супровід, майбутній психолог
Бібліографічний опис
Сердюк Н. І. Психологічний супровід формування професійної саморегуляції у майбутніх психологів / Н. І. Сердюк // Габітус : [наук. журнал]. – 2021. – № 21. – С. 225–229.
Зібрання