Англо-американські запозичення з формантом -ing у різносистемних мовах як прояв мовної експансії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Стаття присвячена проблемам запозичення і асиміляції формально і семантично складних запозичень в різносистемних мовах на прикладі англомовних запозичень з формантом -ing в польській, французькій, українській та російській мовах. Виконано аналіз на фонетичному, морфо-семантичному, лексико-семантичному і словотвірному рівнях.
Опис
The article is devoted to the problems of borrowing and assimilation of structural and semantic complex borrowing words with -ing forming element in different system languages on the examples of lexical borrowings in Polish, French, Ukrainian and Russian languages. The analyze is done on the phonetic, morphemic and semantic, lexical and semantic and word-building levels.
Ключові слова
Англомовне запозичення, формант, різносистемні мови
Бібліографічний опис
Білоусова В. Англо-американські запозичення з формантом -ing у різносистемних мовах як прояв мовної експансії / Вікторія Білоусова, Раїса Келембет // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – Вип. 15. – С. 18-23.
Зібрання