Особливості професійного самовизначення майбутніх соціальних працівників в умовах закладу фахової передвищої освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті розкриваються особливості самовизначення майбутніх соціальних працівників під впливом сучасних перетворень у всіх сферах життя. Освітня політика в Україні змінюється відповідно до запитів суспільства щодо покращення якості фахової передвищої освіти для забезпечення конкурентоздатності випускників на ринку праці, зміщення акцентів із підготовки гуманітаріїв та економістів на професійну підготовку фахівців соціальної сфери, урахування регіональної потреби у фахівцях певного профілю. Сконцентрувавшись на парадигмах познанавчального процесу, відстоюється ідея самовизначення в умовах закладу фахової передвищої освіти. З'ясовано сучасний рівень позаначальної діяльності в умовах освітнього закладу фахової передвищої освіти. Створено умови для визначення критеріїв, показників та рівні участі здобувачів фахової передвищої освіти в позанавчальній діяльності. Проаналізовано та обґрунтовано спеціальні форми і методи роботи зі студентами фахової передвищої освіти. Створено етапи формування та апробації позанавчальної діяльності. Наведено перелік необхідних умов для формування в студентів теоретичних знань, практичних умінь і навичок, необхідних для ефективної реалізації себе як особистості у процесі професійного навчання; сприяння розвитку і формування особистісних якостей, які сприятимуть становленню себе як фахівця соціальної сфери. Метою статті стало виявлення особливостей позанавчальної роботи, яка спрямована на формування професійного саморозвитку майбутніх соціальних працівників та забезпечує ефективність дій відповідних педагогічних технологій в умовах закладу фахової передвищої освіти Значна увага приділена проблемам позанавчальної діяльності, на основі проведеного аналізу виокремлено її сильні сторони, з’ясовано доцільність застосування ефективних методик позанавчальної діяльності. За результатами узагальненого аналізу зроблено висновки, що ефективність і доцільність позанавчальної діяльності можлива за умови цілеспрямованої діяльності здобувачів фахової передвищої освіти, а це, в свою чергу, потребує вивчення і постановки експерименту для самооцінки та самоствердження майбутніх соціальних працівників як професіоналів. Зроблено висновки щодо необхідності вдосконалення вітчизняної системи фахової передвищої освіти, швидкого й адекватного реагування на постійні зміни й нестабільність суспільного життя, зміщуючи освітні акценти в бік роботи зі студентами щодо підвищення їхньої відповідальності за результати учіння й освоєння сучасних технологій навчання. Перспективою подальшого розгортання досліджуваної проблеми є визначення і обґрунтування необхідних педагогічних умов підвищення якості позанавчальної діяльності в середовищі фахового коледжу щодо майбутніх соціальних працівників в умовах глобалізації.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Остапчук В. Особливості професійного самовизначення майбутніх соціальних працівників в умовах закладу фахової передвищої освіти / Вікторія Остапчук // Наукові записки БДПУ. Сер.: Педагогічні науки. – 2023. – Вип. 1. – С. 343–351.
Зібрання