Індикація тенденцій розвитку системи підготовки іноземних студентів у закладах вищої освіти України в період з 1991 р. по 2002 р. на основі аналізу нормативно-правової бази

dc.contributor.authorПоляковська, Ольгаuk
dc.date.accessioned2023-10-11T10:03:25Z
dc.date.available2023-10-11T10:03:25Z
dc.date.issued2020
dc.descriptionThe relevance of this study is determined by high concern of the authorities in improving the international activity of national institutions of higher education, particularly in educational services provided to foreign citizens. However, new approaches developing for reformation of the regulatory organization of foreign students' training system is impossible without a thorough study of the formation and development process of this system regulatory framework. In accordance with the research object, the article performs analysis of laws and regulations governing various aspects of foreign students training in higher education institutions system in the period from 1991 to 2002, namely: Resolution “On the education of foreign nationals in Ukraine”, Order “Approval of the conditions for admission to preparatory departments at institutions of higher education of Ukraine”, Law “On legal status of foreigners and stateless people”, Decree “On measures for development of regional economic cooperation of Ukrainian regions with adjacent border regions of the Russian Federation”, Decree “On measures for development of regional economic cooperation of Ukrainian regions with adjacent border regions the Republic of Belarus and administrative-territorial units of the Republic of Moldova ”, Resolution “On the rules on the entry of foreign citizens and stateless people into Ukraine, their exit from Ukraine and transit through its Territory”, Resolution “On approval the procedure for providing medical care to foreign citizens and stateless people, who are temporarily in Ukraine”, Resolution “On approval the regulations on admission of foreigners and stateless people for studying at institutions of higher education”. The study of the above-mentioned acts concluded that the regulatory instruments adopted during the first years of independence had played a major role in the creation of legal space to ensure the functioning of the national market of educational services in the international arena. The need to find new approaches for improving the legal and regulatory framework in this area determines the next period State regulation studying as a promising area for further research.en
dc.description.abstractАктуальність проблеми цього дослідження зумовлено високим ступенем зацікавленості органів влади в покращенні міжнародної діяльності вітчизняних закладів вищої освіти, зокрема в наданні освітніх послуг іноземним громадянам. Однак питання розробки нових підходів щодо реформування нормативно-правової організації системи підготовки іноземних студентів у закладах вищої освіти неможливо без ґрунтовного вивчення становлення та розвитку нормативно-правового фундаменту зазначеної системи. Відповідно до мети дослідження в статті представлено аналіз нормативно-правових актів, які регламентували різні аспекти системи підготовки іноземних студентів у закладах вищої освіти в період з 1991 р. по 2002 р., а саме: Постанова “Про навчання іноземних громадян в Україні”, Наказ “Про затвердження умов прийому на підготовчі відділення при вищих навчальних закладах України”, Закон “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, Указ “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації”, Указ “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова”, Постанова “Про Правила в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію”, Постанова “Про затвердження Порядку надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України”, Постанова “Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів”. Вивчення вищезгаданих актів дозволило дійти висновку, що прийняті в перші роки незалежності регуляційні документи відіграли значущу роль у створенні нормативно-правового простору задля забезпечення функціонування вітчизняного ринку освітніх послуг на інтернаціональній арені. Потреба пошуку нових підходів щодо вдосконалення нормативно-правової бази зазначеної сфери визначає опрацювання державного регулювання наступного періоду перспективним напрямом подальших досліджень.uk
dc.identifier.citationПоляковська О. Індикація тенденцій розвитку системи підготовки іноземних студентів у закладах вищої освіти України в період з 1991 р. по 2002 р. на основі аналізу нормативно-правової бази / Ольга Поляковська // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – Вип. 3. – С. 371–380.uk
dc.identifier.issn2412-9208
dc.identifier.urihttps://dspace.bdpu.org.ua/handle/123456789/1426
dc.language.isootheren
dc.publisherБердянський державний педагогічний університетuk
dc.relation.ispartofseriesПедагогічні науки; 3uk
dc.subjectІноземний студент, іноземний контингент, система підготовки іноземних студентів, нормативно-правовий акт, нормоутворюючий субєктuk
dc.titleІндикація тенденцій розвитку системи підготовки іноземних студентів у закладах вищої освіти України в період з 1991 р. по 2002 р. на основі аналізу нормативно-правової базиuk
dc.title.alternativeIndication of trends in the development of the foreign students’ training in Ukrainian institutions of higher education between 1991 – 2002 on the basis of legal framework analysisen
dc.typeArticleen
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Poliakovska-Indication-of-trends-in-the-development-of-the-foreign-students’-training-in-Ukrainian-institutions-of-higher-education-between-1991-2002-on-the-basis-of-legal-framework-analysis.pdf
Розмір:
496.5 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис:
Зібрання