Ретроспективний аналіз проблеми розвитку проєктних технологій у вітчизняний та зарубіжний педагогіці ХХ століття

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті визначається актуальність проблеми використанням проєктних технологій в освітній сфері. Зауважується, що саме метод проєктів надає можливість учителеві зосередитися на індивідуальних потребах учнів, створювати умови для розвитку їхньої креативності та інноваційного мислення. Акцентовано увагу на тому, що у ХХ столітті в освіті активно розпочало використовуватися проєктування як ефективний метод навчання. У США його використання було започатковано Д. Дьюї, У. Кілпатриком, Е. Коллінгсом. Ідеї організації навчання на принципах свободи, самостійності та співробітництва представлені в педагогічних дослідженнях Х. Паркхерст та впроваджені в практику школи як лабораторний метод. Використання елементів методу проєктів у 20-30-х роках ХХ століття було здійснено в експериментальних школах Європи. Зауважується, що в Україні використання методу проєктів розпочалося із 20-х років минулого століття і пов’язувалося з іменами видатних українських педагогів С. Русової, А. Макаренка, а у 50-60 рр. – В. Сухомлинським. У їх педагогічній діяльності відображено не лише ідеї, пов’язані із проєктною діяльністю учнів у навчальній роботі, але і з педагогічним проєктуванням. Зроблено висновок стосовно того, що використання проєктних технології в освітньому процесі пов’язано із навчальним проєктуванням та педагогічним проєктуванням. Метод проєктів в освіті ХХ ст. використовували для покращення якості освіти та виховання дітей, наближеності змісту освіти до реалій життя, формування в підростаючого покоління умінь використовувати отримані знання в практичних ситуаціях. Навчання учнів організовувалось на принципах свободи, самостійності та співробітництва. Педагоги впроваджували метод проєктів і з метою творчого розвитку учнів. А педагогічне проектування було пов’язане з творчою педагогічною працею та проєктуванням особистості. Подальших наукових розвідок потребує питання використання проєктних технологій у сучасній технологічній освіті, зокрема пов’язаних із навчальним та педагогічним проєктуванням у закладах загальної середньої освіти, а також проєктних технологій, що можуть бути використані у закладах вищої освіти для ефективної підготовки майбутніх вчителів технологій то професійної діяльності.
Опис
Ключові слова
Проєктні технології, метод проєктів, навчальне проєктування, педагогічне проєктування, проєктно-технологічна діяльність
Бібліографічний опис
Кудря О. Ретроспективний аналіз проблеми розвитку проєктних технологій у вітчизняний та зарубіжний педагогіці ХХ століття / Оксана Кудря // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. – 2023. – Вип. 2. – С. 11–16.
Зібрання