Типи парцельованих конструкцій у романі Люко Дашвар «Мати все»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Сучасна українська літературна мова має розвинену систему синтаксичних конструкцій: прості речення (односкладні й двоскладні, поширені й непоширені, неускладнені й ускладнені, повні й неповні), складносурядні, складнопідрядні, безсполучникові речення, складні синтаксичні конструкції з різними видами зв’язку тощо. Нашу увагу привернули синтаксичні структури, що утворюються внаслідок розчленування речення і залежать (граматично і синтаксично) від попереднього контексту. У лінгвістиці їх визначають як парцельовані конструкції. Науковці пов’язують це явище з комунікативно-функційним планом речення та розглядають його на загальному тлі об’єктивної та суб’єктивної модальності (К. Городенська, А. Загнітко, С. Єрмоленко, І. Попова та ін.). Парцеляти не тільки інформаційно насичені, але й стилістично значущі, вони є виразним експресивним мовним явищем. Це й зумовило вибір теми нашого дослідження.
Опис
Ключові слова
парцельовані конструкції, структури, літературна мова, парцелят, синтаксис, художній текст
Бібліографічний опис
Кальсіна С. О. Типи парцельованих конструкцій у романі Люко Дашвар «Мати все» / С. О. Кальсіна // Мова і соціум: етнокультурний аспект: матеріали IX Міжнародної наукової інтернет конференції, (м. Бердянськ, 11 листопада 2022 р.) : зб. публікацій / гол. ред. С. Глазова. - Бердянськ : БДПУ, 2022. - С. 76-79.