Формування читацької компетентності студентів філологів засобами сучасних технологій навчання літератури

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Визначальною ознакою сучасного етапу становлення методики навчання літератури є спрямованість на пошук нових способів діалогової взаємодії викладача, вихованців та художнього тексту. Актуалізується компетентнісне навчання літератури, спрямоване на формування нового покоління особистостей із високою гуманітарною культурою й громадянською відповідальністю, здатних до конкурентоспроможного функціювання в умовах сучасного багатофакторного інформаційно й комунікаційно насиченого простору.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Мхитарян О. Д. Формування читацької компетентності студентів філологів засобами сучасних технологій навчання літератури / О. Д. Мхитарян // Мова і соціум: етнокультурний аспект: матеріали VІІI Міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Бердянськ, 21– 22 жовтня 2020 р.): зб. тез / гол. ред. С. Глазова. - Бердянськ : БДПУ, 2020. - С. 60-63.