Формування готовності майбутніх фахівців соціальної сфери до неформальної освіти в межах формальної освіти.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті розглянуто питання актуальності формування готовності майбутніх фахівців соціальної сфери до неформальної освіти в межах формальної освіти.
Опис
The article examines the relevance of forming the readiness of future specialists in the social sphere for non-formal education within the framework of formal education.
Ключові слова
Формування, готовність, фахівці соціальної сфери, неформальна освіта, формальна освіта, Formation, readiness, specialists of the social sphere, non-formal education, formal education
Бібліографічний опис
Петровська К. Формування готовності майбутніх фахівців соціальної сфери до неформальної освіти в межах формальної освіти / Катерина Петровська, Антон Сердюченко // Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти: збірник наукових статей; укладач К. В. Петровська. - Бердянськ ; БДПУ, 2019. - С.131-134.