Особливості мови політики як основного засобу політичної технології

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті досліджуються особливості мови політики. Визначаються зв'язки політичної мови із загальновживаним словниковим складом. Зазначається, що на периферії мови політики перебуває лексика, запозичена з різних сфер культури та в різних верств населення, яка використовується з метою агітації. Установлено, що порівняно високий відсоток вживання мають арготизми, які переважно використовуються в політичній полеміці. Сталі словосполучення, тобто фразеологізми, теж характеризуються високою частотністю відтворення в політичній мові. Щоправда, на відміну від загальномовних фразеологічних зворотів політичні фразеологізми виконують семантичну функцію, а не стилістичну.
Опис
Ключові слова
мова політики, політична мова, арготизм, політичний фразеологізм, система комунікативних засобів
Бібліографічний опис
Турчак О. Особливості мови політики як основного засобу політичної технології / Олена Турчак // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – Вип. 11. – С. 62–66.
Зібрання