Блог (Інтернет-форум) як інноваційний засіб організації методичної роботи педагога соціального закладу дошкільної освіти

Анотація
У статті запропоновано шляхи розв’язання проблеми організації методичної роботи закладу дошкільної освіти, що знайшло своє відображення у її теоретико-методичному обґрунтуванні та розробці відповідних методичних рекомендацій. Охарактеризовано розроблену методику по створенню та веденню власного сайту (блогу, Інтернет-форуму) для педагога соціального, з метою організації ефективної методичної роботи закладу.
Опис
The article proposes ways to solve the problem of organizing the methodical work of preschool education, which is reflected in its theoretical and methodological justification and the development of appropriate guidelines. The developed methodology for creating and maintaining your own website (blog, Internet forum) for a social pedagogue, in order to organize effective methodological work of the institution, is described.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Петровська К. Блог (Інтернет-форум) як інноваційний засіб організації методичної роботи педагога соціального закладу дошкільної освіти / Катерина Петровська, Тетяна Селецька // Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / Бердянський державний педагогічний університет ; укладач К. В. Петровська. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – С.51–59.
Зібрання