Формування системи знань, умінь і навичок як складових суспільно-нормативної поведінки учнівської молоді творчих неформальних об’єднань

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Видавець Зволейко Д. Г.
Анотація
У статті розглядається питання формування системи знань, умінь і навичок суспільнонормативної поведінки учнівської молоді творчих неформальних об’єднань. Зокрема, визначено ступінь розуміння предмета суспільно-нормативної поведінки, усвідомлення того, наскільки важливими є норми на рівні взаємодії із соціумом, групою, індивідом. Обґрунтовано організаційно-методичне забезпечення цього процесу.
Опис
In the article they consider the problem of forming a system of knowledge and skills of social-standard behavior of students in creative informal associations. In particular, the author defines the degree of understanding the subject of social-standard behavior, awareness of how important standards are at the level of interaction with society, some group and an individual. Justified by the Organizational and methodological support of this process is substantiated.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Петровська К. В. Формування системи знань, умінь і навичок як складових суспільно-нормативної поведінки учнівської молоді творчих неформальних об’єднань / Катерина Петровська // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наукових праць. – Кам’янець-Подільський : Видавець Зволейко Д. Г., 2012. – Вип. 12. – С. 120–124.
Зібрання