Дисципліна «Відновлювальні засоби у фізичній культурі і спорті» як складник формування професійної компетентності майбутніх магістрів з фізичної культури і спорту

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Поступове входження української освіти до європейського освітнього простору вимагає уніфікації та модернізації системи підготовки кваліфікованих фахівців з фізичної культури і спорту, сфера діяльності яких складається з освіти, фізичної культури, спортивного тренування та фізичної реабілітації, також набуття ними загальних та фахових компетентностей з розроблення і впровадження методології та методики викладацької діяльності, формування здатності розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та дослідницько-інноваційної практичної роботи з урахуванням потреб суспільства. У науковій статті проаналізовано та визначено групи компетентностей у підготовці майбутніх магістрів з фізичної культури і спорту. Охарактеризовано навчальну дисципліну «Відновлювальні засоби у фізичній культурі і спорті» як складник освітньої програми підготовки майбутніх магістрів з фізичної культури і спорту; окреслено інтегральну, загальні і фахові компетентності майбутніх магістрів з фізичної культури і спорту, які формуються в процесі вивчення освітньої компоненти.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Анастасова О. Дисципліна «Відновлювальні засоби у фізичній культурі і спорті» як складник формування професійної компетентності майбутніх магістрів з фізичної культури і спорту / Ольга Анастасова // Наукові записки БДПУ. Сер.: Педагогічні науки. – 2022. – Вип. 1. – С. 21–27.
Зібрання