Символіка архетипного образу води в ідіолекті Дмитра Кременя

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Здавна символ є предметом дослідження у філософії, філології, семіотиці, психології, культурології, міфопоетиці, фольклористиці та інших наукових напрямах, але, безперечно, найбільш вагому роль символізація відіграє в художній творчості, де художній символ є поэднанням інтелектуального, ідейного та емоційно-оцінного значення. У поетичному моделюванні світобудови одне з визначних місць належить архетипним символам довкілля – землі, води, вітру, вогню.
Опис
Ключові слова
символ, символіка, художня творчость, художній символ, архетипні символи, вода
Бібліографічний опис
Баденкова В. М. Символіка архетипного образу води в ідіолекті Дмитра Кременя В. М. Баденкова // Мова і соціум: етнокультурний аспект : матеріали VІІI Міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Бердянськ, 21– 22 жовтня 2020 р.): зб. тез / гол. ред. С. Глазова. – Бердянськ: БДПУ, 2020. – С. 9–11.