Резерви зростання доходу підприємства від операційної діяльності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Глобальні та національні проблеми економіки : Електронне наукове видання МНУ імені В.О.Сухомлинського
Анотація
У статті подано визначення доходу від операційної діяльності підприємства. Визначено класифікацію доходів від операційної діяльності підприємства. Досліджено фактори, які впливають на величину доходу підприємства. Розглянуто послідовність проведення заходів на підприємстві з підвищення його дохідності. Визначено класифікацію чинників, від яких залежить рівень економічної ефективності підприємства. Запропоновано резерви підвищення доходу від операційної діяльності підприємства.
Опис
The article defines the income from operating activities of the enterprise. The classification of income from operating activities of the enterprise is determined. The factors influencing the size of enterprise income are investigated. The sequence of measures at the enterprise to increase its profitability is considered. The classification of factors, on which the level of economic efficiency of enterprises depends. Proposed reserves increase the income from operating activities of the enterprise
Ключові слова
Дохід, операційна діяльність, дохід від операційної діяльності, обсяг продукції, собівартість, резерви, ncome, operating activities, operating income, output, cost, reserves
Бібліографічний опис
Сидорченко Т. Ф. Резерви зростання доходу підприємства від операційної діяльності / Сидорченко Т. Ф., Гавриш А. Є. // Глобальні та національні проблеми економіки : електронне наукове видання МНУ імені В. О. Сухомлинського. – 2018. – Вип. 23. – С. 300–303.
Зібрання