Історія української культури: силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік для ОП Право

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський Державний Педагогічний Університет
Анотація
Мета та предмет курсу дисципліни «Історія української культури» є вивчення основних періодів розвитку української культури, проблеми етногенезу та культурогенезу українського народу, аналіз історичної специфіки української національної культурної традиції, що постає невід’ємною умовою формування ціннісних орієнтирів та гуманізації сучасного українського соціокультурного простору. Завдання вивчення дисципліни «Історія української культури» полягає у тому, щоб ознайомити студентів з основними історичними періодами становлення феномену української культури, закономірностями її функціонування і розвитку, формування у студентів поглибленого розуміння фундаментальних понять і категорій української культури, оволодіння сучасними методами культурологічного аналізу, розуміння тенденцій сучасних соціокультурних трансформацій в українській культурі. Предмет навчальної дисципліни: історичний розвиток української культури.
Опис
Ключові слова
літопис, книжкова мініатюра, декоративно-ужиткове мистецтво, архітектура, скульптура, живопис, бароко, романтизм, «соціалістичний реалізм», модернізм, постмодернізм
Бібліографічний опис
Антощак М. М. Історія української культури: силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік для ОП Право. ‒ Запоріжжя : БДПУ, 2024. - 5 с.