Образна система роману Анатолія Дімарова «І будуть люди»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті проаналізовано художньо-образну систему роману Анатолія Дімарова “І будуть люди” крізь призму повсякдення. Акцент зроблено на основних засобах, використаних автором для творення образів персонажів: авторській характеристиці, характеристиці інших дійових осіб, мовленні героїв, пейзажі, інтер’єрі тощо.
Опис
The artistic image system of the novel “And will be people” by Anatolii Dimarov has been analyzed in the article. The accent is made on the main means used by the author to create characters images: the author's characteristic, the characterization of other characters, heroes' speech, landscapes, interior, etc.
Ключові слова
Образ, пейзаж, роман, художньо-образна система твору
Бібліографічний опис
Назімова К. Образна система роману Анатолія Дімарова «І будуть люди» / Катерина Назімова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Вип. 14. – С. 120–126.
Зібрання