Історія української культури: силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік для ОП Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, друга – німецька)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський Державний Педагогічний Університет
Анотація
Метою курсу є вивчення основних періодів розвитку української культури, проблеми етногенезу та культурогенезу українського народу, аналіз історичної специфіки української національної культурної традиції, що постає невід’ємною умовою формування ціннісних орієнтирів та гуманізації сучасного українського соціокультурного простору. Предметом навчальної дисципліни є історичний розвиток української культури. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати: основні історичні періоди становлення феномену української культури, закономірності її функціонування і розвитку, фундаментальні поняття і категорій української культури, сучасні методи культурологічного аналізу, тенденції сучасних соціокультурних трансформацій в українській культурі. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде вміти: правильно оперувати термінами та поняттями; ефективно застосовувати набутті знання у житті; формувати прогресивні системи ціннісних орієнтацій; бути патріотом української держави.
Опис
Ключові слова
літопис, книжкова мініатюра, декоративно-ужиткове мистецтво, архітектура, скульптура, живопис, гуманізм, романтизм, духовна культура
Бібліографічний опис
Антощак М. М. Історія української культури : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік для ОП Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, друга – німецька). ‒ Запоріжжя : БДПУ, 2024. - 5 с.