Психолого-педагогічні аспекти формування професійної компетентності спеціального педагога

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова
Анотація
У статті теоретично проаналізовані та зазначені дефініції, такі як: «професійне становлення особистості, компетентність, професійна компетентність вчителя». Визначені структурні компоненти професійної компетентності, а саме: теоретичний передбачає глибокі знання у галузі спеціальної педагогіки, спеціальної психології, логопедії; технологічний передбачає використання набутих знань у практичній діяльності та особистісний в якому зазначаються важливі особистісні характеристики спеціального педагога-логопеда. Визначені критерії та рівні розвитку професійної компетентності майбутніх спеціальних педагогів-логопедів. На основі запропонованої структури професійної компетентності, розроблена та впроваджена методика дослідження професійної компетентності серед здобувачів вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Сизко Г. Психолого-педагогічні аспекти формування професійної компетентності спеціального педагога / Г. Сизко, Н. Анастасова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. – Вип. 38. – С. 195–202.
Зібрання