Український фольклор : силабус навчальної дисципліни на 2023–2024 навчальний рік ОП «Середня освіта (Українська мова і література). Англійська мова»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Мета та предмет курсу: ознайомити студентів із феноменом усної народної творчості, її специфікою, побутуванням, жанровою системою, поетикою жанрів
Опис
Ключові слова
усна народна творчість, фольклор, казка, легенда, переказ, дума, пісня, паремія, вертеп
Бібліографічний опис
Школа В. М. Український фольклор : силабус навчальної дисципліни на 2023–2024 навчальний рік ОП «Середня освіта (Українська мова і література). Англійська мова». – Запоріжжя, 2023. – 13 с.