Особливості ставлення людей похилого віку до себе

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянськ : БДПУ
Анотація
У дослідженні здійснено аналіз "Я-концепції" людини в період старості, визначено вплив змін у системі життєдіяльності на динаміку цієї концепції. Застосовано методику "Хто Я?" для виявлення особливостей самооцінки та ставлення до себе в групі осіб віком від 62 до 78 років. У результаті аналізу виявлено, що "Я-концепція" є складним утворенням, яке містить інформацію про множину "Я-образів" та коригується з віком. Зазначено, що особи похилого віку акцентують увагу на позитивних аспектах власної особистості та уникають переживань, що можуть шкодити функціонуванню їх "Я". Досліджено чинники компенсації, які сприяють підтримці стабільності "Я-концепції" старіючої особистості. Зокрема, вказано на високу реальну самооцінку, зниження ідеальних і досягаємих самооцінок, оптимістичне ставлення до власного "Я". Застосовано методику "Хто Я?" для вивчення статевої та соціальної ідентичності, самооцінки. Виявлено, що більшість досліджуваних демонструють позитивне ставлення до своєї статі з елементами критичного оцінювання. Наголошено на балансі соціальних ролей та індивідуальних характеристик у групі досліджуваних, що свідчить про усвідомлення та прийняття своєї унікальності. Зроблено висновок, що "Я-концепція" в старості визначається прагненням інтегрувати минуле, теперішнє та майбутнє, сприяє пошуку нових смислових акцентів та активному життю, сповільнює фізичне старіння.
Опис
Ключові слова
"Я-концепція", динаміка ставлення до себе, компенсаційні чинники, самооцінка та ідентичність, позитивне ставлення до статі
Бібліографічний опис
Горецька О. В. Особливості ставлення людей похилого віку до себе / О. В. Горецька // Наука ІІІ тисячоліття : пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25-26 квітня 2018 року) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – Ч. 1.– С. 136–138.