Операційний менеджмент : силабус 2023-2024 н.р. (ОПП "Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу")

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Силабус з дисципліни "Операційний менеджмет" для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент освітньо-професійної програми "Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу".
Опис
Ключові слова
Операційний менеджмент, операційна система, операційна стратегія, управління проєктами, сервісні системи
Бібліографічний опис