Корекція заїкання у дорослих осіб за допомогою масажу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
У цій роботі розглянуто проблему корекції заїкання за допомогою масажу. Доведено, що логопедичний масаж покращує самооцінку та самопочуття дорослої людини, збільшує її соціальну активність та забезпечує більш ефективну комунікацію з оточуючими, а отже, впливає на покращення якості життя та комунікаційні навички. Запропоновано вправи логопедичного масажу.
Опис
Ключові слова
Заїкання, корекція, логопедичний масаж
Бібліографічний опис
Єрмакова К. А. Корекція заїкання у дорослих осіб за допомогою масажу \ К. А. Єрмакова, Г. О. Лопатіна \\ Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Наука ІІІ тисячоліття : пошуки, проблеми, перспективи розвитку» (20- 21 квітня 2023 року) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2023. - С. 141-144.