Кафедра правознавства

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 22
 • Документ
  Освітнє право : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік, спеціальність 081 Право
  (БДПУ, 2024) Мирошниченко, Володимир Олександрович
  Метою викладання навчальної дисципліни «Освітнє право» є ознайомлення здобувачів освіти з основними проблемами освітнього права як актуального напрямку сучасної юриспруденції; засвоєння знань про суб’єктивне право на освіту, джерела освітнього законодавства, об’єктивне освітнє право, правовідносини з приводу освіти, систему та стан освіти в Україні. Основними завданнями вивчення дисципліни «Освітнє право» є : - закласти основи освітньо-правового аспекту підготовки майбутніх педагогів та юристів; - сформувати у здобувачів освіти структуровані знання щодо суті й соціального значення системи освіти України, сучасних тенденцій її нормативно-правового розвитку; - виробити правничі навички щодо забезпечення процесу навчання та виховання з урахуванням світових освітніх тенденцій.
 • Документ
  Моделювання процесу навчання дисципліни "Захист України" : силабус навчальної дисципліни для здобувачів спеціальності 014.16 Середня освіта (Захист України) на 2023-2024 навчальний рік
  (Бердянський державний педагогічний університет, 2024) Мирошниченко, Володимир Олександрович
  Метою курсу «Моделювання процесу навчання дисципліни "Захист України"» є формування професійних компетентностей у майбутніх викладачів захисту України з питань планування, педагогічного моделювання, ознайомлення з методиками підбору та використання інструментарію для забезпечення ефективного навчання за сучасними стандартами та програмами. У силабусі детально описано 12 змістових модулів курсу, систему оцінювання та список рекомендованих джерел
 • Документ
  Міжнародне приватне право : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік
  (БДПУ, 2024) Лисенко, Тетяна Володимирівна
  Метою є підготовка бакалаврів зі спеціальності «Право» для роботи у практичній сфері. Викладання дисципліни передбачає, що здобувач повинен отримати теоретичні знання з Міжнародного приватного права, оволодіти навичками практичного застосування норм міжнародного приватного права. Предметом вивчення навчальної дисципліни є норми міжнародного приватного права; практика застосування норм міжнародного приватного права; основні положення доктрини.
 • Документ
  Міжнародне право : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік
  (БДПУ, 2024) Лисенко, Тетяна Володимирівна
  Метою є підготовка бакалаврів зі спеціальності «Право» для роботи у практичній сфері. Викладання дисципліни передбачає, що здобувач повинен отримати теоретичні знання з Міжнародного права, оволодіти навичками практичного застосування норм міжнародного права. Предметом вивчення навчальної дисципліни є норми міжнародного права; практика застосування норм міжнародного права; основні положення доктрини.
 • Документ
  Конституційне право України та зарубіжних країн : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік
  (БДПУ, 2023) Лисенко, Тетяна Володимирівна
  Метою є  підготовка фахівців, здатних виконувати висококваліфіковану аналітичну, організаційну, дослідницьку та викладацьку роботу в галузі права, вирішувати питання, пов’язані з засвоєнням теоретичних положень науки конституційного права України та зарубіжних країн – провідної галузі національного права і формування навику аналізу нормативно-правових актів конституційного законодавства України та зарубіжних країн. Предметом вивчення навчальної дисципліни є норми конституційного права; практика застосування національних та міжнародних норм; основні положення доктрини. Теоретичні основи конституційного права України та зарубіжних країн: поняття, сутність, основні характеристики. Конституційно-правовий статус особи та форми безпосередньої демократії в Україні та зарубіжних країнах. Конституційно-правові засади організації та діяльності системи органів державної влади в Україні та зарубіжних країнах. Особливості конституційно-правового статусу парламенту та виконавчої влади в Україні та зарубіжних країнах. Особливості конституційно-правової системи судової влади та місцевого самоврядування в Україні та зарубіжних країнах. Конституційне право США та Великобританії