Музична психологія

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ВБ Мелітопольської МД
Анотація
Матеріали навчального посібника орієнтовані на специфіку спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», розкривають основи музичної психології як міждисциплінарної науки. Аналізується сутність і структура музичних здібностей та музично-пізнавальних процесів. Висвітлюється роль уваги, волі та емоцій у музичній діяльності, вивчаються психологічні особливості музичної творчості, а також психофізичні основи формування виконавської техніки. Розглядаються питання музикотерапії та музичної психокорекції. Видання адресується студентам, викладачам, учителям, психологам.
Опис
Ключові слова
психологія, музичне мистецтво, майбутні вчителі музичного мистецтва, музична творчість, музичне виконавство, психічні процеси
Бібліографічний опис
Григор’єва В. В. Музична психологія : навч. посіб. [для підготовки здобувачів другого магістерського рівня вищої освіти пед. закладів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта, предметна спеціалізація 014.13 Музичне мистецтво] / В. В. Григор’єва. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. – 172 с.