Complex Syntactic Units v. Composite Sentences: the Problem of Correspondence

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Berdyansk State Pedagogical University
Анотація
The paper focuses on similar and distinctive, obligatory and optional peculiarities of formal organization of non-elementary adjoining constructions and complex sentences. The conclusion is made that non-elementary adjoining constructions can realize practically all the models of arrangement and all the semantic and syntactic relations that are characteristic of non-elementary complex sentences. Adjoining constructions and complex sentences have equivalent structures, but in the text hierarchy they are on different syntactic levels − a textual and a sentence level respectively.
Опис
У роботі розглянуті схожі й відмінні, облігаторні й факультативні риси формальної організації неелементарних приєднувальних конструкцій і складних речень. Зроблено висновок, що неелементарні приєднувальні конструкції можуть реалізовувати практично всі формальні моделі та всі семантико-синтаксичні відношення, характерні для неелементарних складнопідрядних речень. Приєднувальні конструкції та складнопідрядні речення мають еквівалентні структури, але в ієрархії тексту знаходяться на різних синтаксичних рівнях – відповідно текстовому та реченнєвому.
Ключові слова
non-elementary adjoining construction, base utterance, adjoined part, adjoining connective word, non-elementary complex sentence, приєднувальна конструкція, базове висловлення, приєднувальний сполучниковий засіб, неелементарне складне речення
Бібліографічний опис
Bohdan V. Complex Syntactic Units v. Composite Sentences: the Problem of Correspondence / Valerii Bohdan // Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. : (з нагоди Року англійської мови в Україні), (Бердянськ, 19–20 трав. 2016 p.). – Бердянськ : БДПУ, 2016. – C. 41–45.